<object id="tqn75"></object>

<wbr id="tqn75"><ins id="tqn75"><center id="tqn75"></center></ins></wbr>

  1. <pre id="tqn75"><samp id="tqn75"></samp></pre>

   <i id="tqn75"><progress id="tqn75"><strike id="tqn75"></strike></progress></i>
   <video id="tqn75"></video>
   <video id="tqn75"><samp id="tqn75"></samp></video>
    <video id="tqn75"></video>

       <u id="tqn75"><table id="tqn75"></table></u>

      1. <track id="tqn75"></track>
        <u id="tqn75"></u>
        用户名: 吴欣(鑫)根18962536678
        性别:
        所在地: 江苏吴江同里
        供佛时间: 2019-07-22 07:00:56
        供物: 鲜花,素果,焚香,燃灯,净水
        回向文: 九华灵山佛佑众生佛光普照法轮常转福慧双增吉祥如意顶礼本师释迦牟尼佛顶礼阿弥陀佛顶礼消灾延寿药师佛顶礼大行普贤菩萨顶礼大智文殊师利菩萨顶礼大悲观世音菩萨顶礼大愿地藏王菩萨顶礼弥勒菩萨顶礼黄财神顶礼大势至菩萨顶礼准提菩萨顶礼护法韦陀菩萨顶礼九华山大愿地藏王菩萨历代祖师仁公老和尚诸位大德法师居士!
        华纳国际官网